/

Så går det till

Sunda Mark AB

Genom en process där vi dokumenterar alla moment under hela arbetet och att vi valt marknadsledande system får du en långsiktigt hållbar dränering. Vi kan dessutom hjälpa dig med en förmånlig finansieringslösning.

Sunda Mark genomför dräneringsarbeten i stora delar av Mälardalen. Med en lösning från oss kan du sova tryggt i många år.

Behöver jag dränera om min fastighet?

Många villaägare vet inte om att deras fastighet kan ha problem i källaren. Eftersom den gamla dräneringen inte syns kan det vara svårt för en lekman att veta vad man skall vara uppmärksam på. 

Börja med att kontakta oss så hjälper vi dig.

Hembesök

Vår expert kommer hem till er och upprättar ett protokoll som ni får. En fuktmätning görs och viktiga delar av källaren och dräneringen kontrolleras. 

Vi lämnar en offert på plats .

Planering

När beställning är lagd bokar maskinisten en tid med er för att kontrollera förutsättningarna för hela projektet. Tillträdesvägar och uppställningsplatser för material och maskiner bestäms. 

Maskinisten svarar gärna på alla praktiska frågor som du kan ha.

Projektstart

Den gamla dräneringen och tätskiktet på väggarna tas bort. När väggarna är blottade passar vi på att isolera dom. Det är bra för din fastighet och sänker dina energikostnader. Ny dränering monteras och vi kan även göra om ditt dagvattensystem. 

När allt är klart återfyller vi och städar av arbetsplatsen.

Garanti

Vi arbetar med de beprövade material och lösningar. 

Vi dokumenterar hela processen och med vårat kontrollsystem säkerställer vi att varje moment genomförs på rätt sätt.  

ISODRÄNMETODEN

Funderar du på att inreda din källare till något trevligare än tex ett förråd eller garage? Källarmiljön är ofta rå och fuktig och det är inte alltid som eventuella problem syns. Med en isolerad yttervägg styrs fuktvandringen utåt och du får en trevligare källarmiljö och ett sundare inomhusklimat. Genom att använda rätt metod kan du skapa bostadsstandard även i din egen källare. 

Boka hembesök för att få reda på om din fastighet är lämpad för ISODRÄNMETODEN. 

När är det dags att dränera om?

✓ Fukt i väggarna
✓ Mikrobiell doft
✓ Mörka fläckar på väggarna
✓ Mineralutfällningar
✓ Tvätten torkar långsamt
✓ Färgen släpper

Varför skall jag dränera om?

✓ Bra för din hälsa
✓ Lägre energikostnader
✓ Höjer värdet på din fastighet
✓ Ett bättre inomhusklimat
✓ Behagligare boende